Seminerler

Biyointegratif Nefes Terapisti Sertifika Programı

Biyointegratif Nefes Terapisti Sertifika Programı

Ebru Şinik ile Doğru Nefes Almayı Öğrenin

Solunum Sisteminizi tanıyor musunuz? Pek sanmıyoruz.

İşte bu nedenle Sizleri, Yrd. Doç. Dr. Ömer Önder ve Ayurveda Uzmanı Ebru Şinik liderliğinde, Solunum Sistemini doğru kullanarak Bütünsel Sağlık ve İyilik halinizi nasıl yükseltebileceğinizi bu eşsiz müfredat eşliğinde keşfetmeye davet ediyoruz.
Solunum Sisteminizin püf noktalarını öğrenmeye ve Nefes Egzersizlerinin mucizelerini deneyimlemeye hazırlanın!

Hemen Katılın

 • Toplam 145 saatlik Temel Eğitim Sertifika Programı
 • 16 Modülde toplam 24 saat online interaktif ders
 • Her modül 1,5 ders saatinden oluşmaktadır.
 • 2 Ay boyunca haftada 2 Modül, Salı; Ebru Şinik, Perşembe; Dr. Ömer Önder ile online interaktif ders
Toplam 145 saatlik Müfredat Açılımı;
 • 24 saat Online interaktif Ders(1 Uzaktan Eğitim Saati = 3 Örgün Eğitim Saati = 24 saat x 3 = 72 Ders Saati | M.E.B. protokolü)
 • 2 Saat Sınav
 • 40 Saat Okuma Ödevleri
 • 20 Saat Nefes Egzersizleri Uygulama Ödevleri (günde 20 dk)
 • 11 Saat Meditasyon Uygulama Ödevleri (günde 20 dk)

BİYOİNTEGRATİF NEFES TERAPİSTİ TEMEL EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

Modül - I Ebru Şinik

 • Ayurveda Tıbbına Giriş

  - Günlük Rutinlere Giriş
  - Ayurvedik Yaşam ve Telomer Sağlığı İlişkisi
  - Ayurvedik Günlük Rutinler ve Bağışıklık Sistemi İlişkisi
  - Ayurveda Nedir?
  - 5 Element Felsefesi
  - Ayurveda’da Sindirim Sisteminin Önemi

Modül - II Dr. Ömer Önder

 • İntegratif Tıp, "Biyopsikososyoemosyospiritüel" - "Post modern insan" paradigması; Fizyolojiye Giriş

  i. Post modern insan ve stres

  ii. Fizyolojiye giriş ve temel kavramlar

  - Homeostazis - Allostazis
  - Organizmada yapısal hiyerarşi - Mitokondri - Hücre savunma sistemi
  - Apopitozis
  - Dolaşım sistemi ve mikrosirkülasyon
  - Lenfatik sistem
  - Grund Matriks - Temel madde teorisi
  - Grund Matriks ve Fasya
  - Beyin barsak akciğer aksı

Modül - III Ebru Şinik

 • Ayurvedik Bünye Tiplerine Giriş

  i. Vata Bünye Tipinin belirgin Beden ve Zihin Yapısı Özellikleri Nelerdir?

  ii. Pitta Bünye Tipinin belirgin Beden ve Zihin Yapısı Özellikleri Nelerdir?

  iii. Kapha Bünye Tipinin belirgin Beden ve Zihin Yapısı Özellikleri Nelerdir?

Modül - IV Dr. Ömer Önder

 • Solunum Sistemi Fizyolojisi

  i. Solunum işi

  - Basınç değişimleri

  ii. Solunumun aşamaları

  - İnspirasyon
  - Gaz Değişimi
  - Hücresel solunum
  - ATP/Biyolojik enerji (- Üretimi, - Dağılımı, - Hücre dışı ATP’nin haberci misyonu)
  - Ekspirasyon

  iii. Solunum fonksiyonunun bileşenleri

  - Ventilasyon (- Pulmoner ventilasyon, - Ölü boşluk ventilasyonu, - Alveoler ventilasyon)
  - Difüzyon
  - Perfüzyon

  iv. Oksijenin yolculuğu

  v. Alt ve üst solunum bölgeleri

  vi. İletim ve gaz değişimi bölgeleri

  vii. Hücreye giden yol

  - Eritrosit
  - Hemoglobin
  - Mitokondri - hücre savunma sistemi - mitokondriyal tıp

Modül - V Ebru Şinik

 • Sindirim Sistemi ve Bütünsel Sağlık İlişkisi

  i. Sindirim Sistemindeki Agni Ateşi Nedir?

  ii. Agni Çalışma Ana Prensipleri Nelerdir?

  iii. Agni’yi Zayıflatan Davranışlar

  iv. Agni’yi Nasıl Güçlü Tutabiliriz?

  v. Ayurvedik 6 Tat ve Lezzet Esasları nelerdir?

  vi. 6 Tadın Sindirim Sonrası Fizyolojideki Etkileri

  vii. 20 Nitelik (Guna) ve 7 Doku'yu (Dhatus) Tanıyalım

Modül - VI Dr. Ömer Önder

 • Burun - Fonksiyonları - Olfaksiyon ve Kuantum alanına giriş - Kadim bilgilerde burun - Burun açma teknikleri

  - Temel fonksiyonlar
  - Koku / Olfaksiyon - Kuantum alanı
  - Refleksler
  - Enerjetik sistem ve burun
  - Burun Limbik sistem ilişkisi
  - Burun açma teknikleri

Modül - VII Ebru Şinik

 • Dosha’lara Göre Beslenme İlkeleri

  - Her Bünye Tipinin Yemek Yerken Dikkat Etmesi gereken Ana Kriterler Nelerdir?

  - Üç Ana Bünye Tipi olan Vata, Pitta ve Kapha için Dengeleyici Gıda Listeleri paylaşılır; Her Bünye Tipi için Meyveler, Sebzeler, Baklagiller, Tahıllar, Kuruyemişler, Süt Ürünleri, Hayvansal Ürünler, Tatlılar, Yağlar ve Baharat Besin Gruplarına ait detaylı öneriler verilir.

  - Her Bünye Tipi’nin Ana İhtiyaçlarına yönelik Baharat Kullanım Önerileri ve Çay Tarifleri verilir.

Modül - VIII Dr. Ömer Önder

 • Solunum Biyomekaniği - Diyafram kası / M.Diaphragmaticus – Psoas kası / M.Psoas

  - Solunum Kasları

  - Diyafram kası anatomisi

  - Diyafram kasının multisistemik etkileri

  - Kadim diyafram bilgisi

  - Diyafram kompliyansı ve apozisyon zonu - ZOA

  - Manuel diyafram gevşetme teknikleri

  - Diyafram kası farkındalığı geliştirme egzersizleri

  - Diyafragmatik nefes ve diyafram egzersizleri

  - Diyafram ve psoas ilişkisi

  - Psoas anatomisi

  - Psoas böbrek meridyeni ilişkisi

  - Psoas egzersizleri

Modül - IX Ebru Şinik

 • Nefes Eğitimine Giriş

  - Nefes, Solunum Sistemi ve Bütünsel Sağlık İlişkisi

  - Doğru Nefes Nasıl Alınır?

  - Diyafram Nefesi Ne Demektir?

  - Diyafram Nefesi Adımları ve Uygulaması

  - Bohr Efekti Nedir?

  - Nitrik Oksid Salınımı Kalp Krizi Riskini Neden Azaltır?

  - Burun ve Ağız Nefesi arasındaki Fark Nedir?

  - Ağız Nefesinin Zararları Nelerdir?

Modül - X Dr. Ömer Önder

 • Üç Temel Gaz - Karbondioksit / Nitrik Oksit / Oksijen

  i. i. Karbondioksit

  - Karbondioksit regülasyonu ve patern değişimi egzersizleri

  ii. Nitrik Oksit

  - Fizyolojik etkileri
  - Nitrik oksit salınımını arttıran teknikler

  iii. Oksijen

  - Oksijenli yaşam
  - Oksidatif stres
  - Prooksidan / Antioksidan dengesi

Modül - XI Ebru Şinik

 • Pranayama Tekniklerine Giriş

  - Stres Yönetimi Nefes Teknikleri, Kontrendikasyonları ve Uygulamaları

  a) Nadi Shadhona

  b) Sol Burun Deliği Egzerzisi

  c) 4-7-8 Nefes Egzersizi

  - Farkındalık Yükseltici Nefes Teknikleri, Kontrendikasyonları ve Uygulamaları

  a) Bhramari

  b) Ujjai

Modül - XII Dr. Ömer Önder

 • Farklı Solunum Formları ve Refleksleri | Normal Solunum - Disfonksiyonel Solunum

  i. Üst Göğüs Solunumu / Klaviküler / Apikal Solunum

  ii. Orta Göğüs Solunumu / İnterkostal Solunum

  iii. Alt Göğüs Solunumu / Abdominal Solunum

  iv. Orta Alt Göğüs Solunumu / Kostodiyafragmatik Solunum

  v. Tam / Komplet / Eksiksiz Solunum

  vi. Normal Solunum

  vii. Solunum Refleksleri

  viii. Solunum Kontrolü

  - Medulla Oblangata
  - Pons
  - Yüksek Beyin Merkezleri

  ix. Oksijen ve Karbondioksit Taşınımı

  x. Akciğerlerin Fiziksel Özellikleri

  - Kompliyans
  - Elastisite
  - Yüzey Gerilimi

  xi. Disfonksiyonel solunum tanımı ve belirtileri

  xii. Periyodik, derin iç geçirme

  xiii. Göğüs ağırlıklı solunum / Torasik solunum

  xiv. Göğüs karın uyumsuzluğu

  xv. Hiperventilasyon

  - Bohr ve Haldane etkisi
  - Kronik hiperventilasyon

  xvi. Terapatik hiperventilasyon ve risk analizi

  xvii. Disfonksiyonel solunumu saptamak / muayene teknikleri

Modül - XIII Ebru Şinik

 • Pranayama Teknikleri

  - Metabolizma Hızlandıran Nefes Teknikleri, Kontrendikasyonları ve Uygulamaları

  a) Kapala Bhati

  b) Bhastrika

  - Enflamasyon Önleyici Nefes Teknikleri, Kontrendikasyonları ve Uygulamaları

  a) Shitali

  b) Shitkari

Modül - XIV Dr. Ömer Önder

 • Organ Sistemleri ve Nefes - 1

  i. Sinir Sistemi ve Nefes

  - Beyin
  - Otonom sinir sistemi-Sempatik parasempatik ve enterik sistemler
  - N.Vagus - Polivagal teori - Sürdürülebilir vagal sağlık protokolü

  ii. Endokrin Sistem ve Nefes

  - Epifiz uyarıcı nefes tekniği

  iii.Dolaşım sistemi, Lenfatik sistem ve nefes

  - Kalp hızı değişkenliği / Heart rate variability
  - Kalp hızı değişkenliğini destekleyen nefes formları - 365 nefesi
  - Uyum nefesi (Coherent Breathing)
  - Lenfatik dolaşım regülasyonu

  iv. İmmün Sistem ve Nefes

  - İmmün sistem regülasyon tekniği

Modül - XV Ebru Şinik

 • Meditasyon Eğitimine Giriş

  - Meditasyon Nedir ?

  - ‘Strese ve Erken Yaşlanmaya Karşı Panzehir’ olarak adlandırılan meditasyon sayesinde çağımızda çığ gibi büyüyen stres kaynaklı hastalıklardan nasıl korunabiliriz?

  - Meditasyon Verimlik ve Yaratıcılığı nasıl arttırır?

  - Meditasyonun Bütünsel Sağlığımız yani ‘Beden, Zihin ve Ruh Sağlığımız’ üzerindeki olumlu etkilerinin kanıtlanmış olduğu Harvard Tıp Fakültesi, Massachusetts Institute of Technology, Yale Üniversitesi, Massachusettes General Hospital’e bağlı olan ‘Benson- Henry Beden ve Zihin Tıbbı Enstitüsü’ vb. gibi bilim dünyasındaki önemli kurumlarca yapılan klinik araştırma neticeleri nelerdir?

  - Mindfulness Meditasyonuna Giriş ve Uygulaması

Modül - XVI Dr. Ömer Önder

 • Geçmişten günümüze nefes felsefesi ve bilgisi / Nefesten Solunuma Farklı kültürlerdeki kadim nefes teknikleri

  i. Nefesin tarihçesi ve farklı kültürlerde nefes ruh ilişkisi

  ii. Nefeste saklı gizil bilgi

  iii. Batılı bilim insanlarının nefese yaklaşımı

  iv. Sufi nefes kültürü

  v. Geleneksel Çin tıbbında ve taoist öğretide nefes, akciğer meridyenini desteklemek

  vi. Kabala ve nefes

  vii. Zen budizmi ve nefes

  viii. Hint Tibet kültürleri ve nefes-Vibhagiya pranayama

DETAYLAR

Ödeme detayları için bilgi@yukselencag.com adresine mail atınız. | Telefon: 0532 253 12 95

Biyointegratif Nefes Terapisti Temel Eğitim tarihleri, başvurular ve diğer detaylar için lütfen iletişim formunu kullanınız:

Biyointegratif Nefes Terapisti Seminer Takvimi